lemmikute loodloomaarstloomaarsti nõuannepersoonilugupildigaleriipraktilinesisuturundusuudised

Prügilate sulgemise ootamatu tagajärg – kajakate ellujäämus väheneb

Hispaania teadlaste värskest uuringust selgub kalapüügi tagasiheite ja prügilate sulgemise ootamatu mõju kajakate elutegevusele.

Loomadele, eriti liikidele, kes kasutavad toitumiseks kõiki võimalusi, on inimtekkeline toit üha kättesaadavam. Ka paljud kajakaliigid, eelistades küll veekogudest püütavat, söövad meelsasti kalapüügi tagasiheiteid (kalu, koorikloomi ja teisi selgrootuid, kes ei ole püügi sihtobjektideks, kuid jäävad siiski püügivahenditesse) või prügilatest leitavat.
Euroopa Liidus kalapüügi tagasiheidete vähendamiseks väljatöötatud meetmed võivad mõjutada ka mitmete linnuliikide arvukust. Näiteks Vahemere ääres elutsev lõuna-hõbekajakas (Larus michahellis) kasutab toitumiseks eelkõige just kalastuse tagasiheited ja prügilaid ning on arvukas arvatavasti just nende tõttu. Samas – ühe liigi kõrge arvukus võib muutuda probleemiks, kui selle tõttu väheneb teiste linnuliikide arvukus kiskluse, kleptoparasitismi ja konkurentsi tõttu pesapaikadele; samuti võivad lõuna-hõbekajakad levitada inimkartmatuse ja suure arvukuse tulemusena väljaheidetega levivat kolibakterit (Escherichia coli).

Pole süüa, pole linde
Tõhusaim viis lindude arvukuse vähendamiseks on oluliste toiduallikate kättesaadavuse piiramine. Kuigi toidu hulga ja kättesaadavusega manipuleerimine on kulukas, on teadlastele kättesaadavad erinevate, Lõuna-Prantsusmaalt Maroko rannikuni asuvate erineva toidu kättesaadavusega piirkondades elavate lõuna-hõbekajaka kolooniate andmed. Saamaks teada lindude pesitsusedukust – muna suurus määrab kooruva järglase edukuse – mõõdeti aastatel 1992–2015 kahekümnes koloonias 4964 kurna munad. Toiduallikate kaardistamiseks ja tagasiheidete hulga teadasaamiseks võeti arvesse kolooniast 50 km raadiusesse jääva kalapüügilaevastiku koguvõimsust hobujõududes ning prügilatesse ladestatud prügihulka.
Selgus, et keskmiselt on Euroopas pesitsevate lõuna-hõbekajakate munad suuremad Aafrikas elavate liigikaaslaste omadest. Kuna Vahemere Aafrika rannikul tekib kalastamisel tagasiheited vähem ning ka prügilatesse koguneva prügi hulk on inimese kohta väiksem kui Euroopas, toituvad.

Marko Mägi
Linnuvaatleja

Jätkub ajakirjas...

1 kommentaar Lisa kommentaar
  
Ch Richard 09.05.2020 20:08
Tere! Kas vajate kiiret sularaha? Kas see on kiireloomuline ja peate minilaenu leidma väga kiiresti (vastake 24–48 tunni jooksul)? Pakume isiklikke laene vahemikus 1000–5 000 000 eurot. Meie intressimäär on 4% Sel põhjusel palun kirjutage mulle või võtke minuga ühendust, kui olete minu laenupakkumisest huvitatud. E-posti aadress: assanaexpres@gmail.com WhatsApp: +420 733 421 753 Viber: +420 732446729 Kui olete huvitatud, andke mulle oma number või e-posti aadress ja ma võtan teiega otse ühendust TÄNU OMA TÄHELEPANU KOHTA. Ootame teie vastust.