lemmikute loodloomaarstloomaarsti nõuannepersoonilugupildigaleriipraktilinesisuturundusuudised

Ka kalal võivad olla tunded

Külm nagu kala öeldakse mõnikord inimese ­kohta, kes ei ­väljenda oma emotsioone.

Nüüd tuleb välja, et tegelikult ei ole need kalad vist nii emotsioonitud midagi kui pealtnäha paistab ja mitte alati ei jää nad ka külmaks.
Enamgi veel, kui ikka on leidunud kahtlejaid, kas kaladel üldse teadvust on, siis briti ja hispaania teadlaste uuringu põhjal on nüüd vahest kergem arvata, et küllap ikka on küll.
Simon McKenzie ja Sonia Ray Stirlingi ülikoolist ja Barcelona autonoomsest ülikoolist tegid katseid sebrakaladega. Nad tekitasid pooltele katsekaladest kõigepealt natuke stressi. Selleks panid nad need kalad veerandtunniks väikesesse kitsasse võrku. Teisele poolele kaladest nad stressi ei tekitanud.
Siis lasksid nad kõik kalad piklikku akvaariumis-se, mis oli jagatud pleksiklaasist põikvaheseintega kuueks kambriks, nii et igas kambris oli natuke isesuguse temperatuuriga vesi, aga kalad pääsesid väikeste avauste kaudu ühest kambrist teise. Kalad pandi kõigepealt sellisesse kambrisse, kus oli vesi nende jaoks kõige harjumuspärsemale lähedase temperatuuriga.

Priit Ennet
Novaator

Jätkub ajakirjas...

0 kommentaari Lisa kommentaar